A konkretnie CXF 2.0.4-incubator nie działa ze Spring Framework 2.5.2 (w wersjach wcześniejszych jest w porządku). Powodem jest zmiana sposobu konfiguracji kontekstu Spring. Dotychczas w konstruktorze

ClassPathXmlApplicationContext(String[] configLocations, boolean refresh, ApplicationContext parent)
parametr configLocations mógł mieć wartość null - był w takiej sytuacji zastępowany pustą tablicą. W wersji 2.5.2 nie jest już zastępowany, a w metodzie setConfigLocations (wykorzystywanej przez powyższy konstruktor) następuje próba odczytania rozmiaru tablicy i rzucany jest wyjątek NullPointerException. Błąd został zgłoszony kilka dni temu (numer SPR-4531 ) i jak na razie nie ma reakcji ze strony autorów - pozostaje cofnięcie się do wersji 2.5.1.

[aktualizacja 2008.03.10]


Nieoceniony Juergen Hoeller zainteresował się tym bugiem - w dzisiejszym night buildzie wersji 2.5.3 ma być poprawiony. Rewelacja po raz drugi (pierwsza była tutaj).

[aktualizacja 2008.03.12]


Nie miałem czasu aby sprawdzić od razu, dopiero dzisiaj ściągnąłem najnowszy build. Oczywiście błąd jest poprawiony.

0 komentarze: