Google App Engine (for Java) umożliwia uruchamianie aplikacji webowych na serwerach Google. Używając jednego konta można zarejestrować do 10 aplikacji, każda z nich może wykorzystywać do 1GB przestrzeni dyskowej, po 1GB transferu wychodzącego i przychodzącego oraz 6.5 godziny znormalizowanego 1) czasu procesora na dobę. I to wszystko za darmo. Całkiem nieźle, prawda? Jest jednak jedno ale: Google'owa maszyna wirtualna Javy i serwer aplikacji mają trochę ograniczeń, na które można trafić próbując uruchomić coś więcej niż "Hello World".

Nie wnikając w zbędne szczegóły: moja aplikacja miała rejestrować obiekty w bazie danych (za pośrednictwem JPA) oraz udostępniać je w postaci zserializowanej do XMLa. Trafiłem na kilka mniej lub bardziej poważnych problemów.


[1] Klasa utrwalana za pomocą JPA nie może być powiązana z kilkoma obiektami tego samego typu. W poniższej sytuacji:
@Entity
class A {
}

@Entity
class B {
@ManyToOne
A pole1;
@ManyToOne
A pole2;
}
dostaniemy wyjątek:
Error in meta-data for B.pole2: Class B has multiple relationship fields of type A: pole1
and pole2. This is not yet supported.


[2] Nie jest obsługiwana strategia dziedziczenia SINGLE_TABLE. W przykładzie:
@Entity
@Inheritance(strategy = InheritanceType.SINGLE_TABLE)
class A {
}

@Entity
class B extends A {
}
dostaniemy wyjątek:
Found inheritance strategy 'SINGLE_TABLE' on B.  This strategy is not supported in this
context.

[3] Google App Engine dopuszcza jako identyfikatory obiektów typy Long, String oraz własny typ com.google.appengine.api.datastore.Key. Jednak gdy obiekt ma być powiązany z innym:
@Entity
class A {
@Id
Long id;
}

@Entity class B {
@ManyToOne
A a;
}
jego klucz nie może być typu Long. W powyższym przykładzie dostaniemy wyjątek:
Cannot have a java.lang.Long primary key and be a child object


[4] Nie jest obsługiwane zachłanne wczytywanie powiązanych obiektów. Przy mapowaniu:
@Entity
class A {
}

@Entity
class B {
@ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)
A a;
}
serwer zapisze do logu ostrzeżenie:
WARNING: Meta-data warning for B.a: The datastore does not support joins and therefore
cannot honor requests to eagerly load related objects.
The field will be fetched lazily on first access.
i zgodnie z jego treścią, obiekt powiązany trzeba będzie jawnie doczytać.


[5] Niedostępna jest klasa sun.reflect.ReflectionFactory, która wbrew nazwie nie jest specyficzna dla Sunowskiej implementacji JVM (jest dostępna także w maszynach wirtualnych IBMa i Apple). Co prawda nie próbowałem jej używać bezpośrednio, ale pośrednie owszem. Próba wykorzystania biblioteki XStream do serializacji obiektów do XMLa kończy się wyjątkiem:
java.lang.NoClassDefFoundError: sun.reflect.ReflectionFactory is a restricted class.


[6] W niektórych przypadkach uprawnienia nie pozwalają na akcje, które w typowych maszynach wirtualnych są dopuszczalne. Przykładem może być dziedziczenie z klasy java.io.ObjectOutputStream (wykorzystywane np. przez Apache Wicket i XStream) - App Engine zgłasza wyjątek:
java.security.AccessControlException: access denied
(java.io.SerializablePermission enableSubclassImplementation)


(*)Znormalizowana jednostka zużycia mocy obliczeniowej jest - dość mgliście - określona jako wydajność 1.2 GHz procesora z serii x86 Intela.

1 komentarze:

Anonimowy pisze...

Zupełnie niczego nie zrozumiałem więc oczywiście skomentuję. Cytatem. "By submitting, posting or displaying the content you give Google a perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, and non-exclusive license to reproduce, adapt, modify, translate, publish, publicly perform, publicly display and distribute any Content which you submit, post or display on or through, the Services.", "You agree that this license includes a right for Google to make such Content available to other companies, organizations or individuals with whom Google has relationships for the provision of syndicated services, and to use such Content in connection with the provision of those services."


bnt